lördag 12 maj 2012

Jag älskar RFSL Kongress !!!!


Idag är RFSLs Kongress 2012 i full gång, hugade kan följa utvecklingen på #rfsl2012 och Kom Uts blogg. Medlemmar kan logga in på medlemstorget och hämta kongresshandlingarna som PDF.
Många och låånga är frågorna som ska tas ställning till och som kommer prägla RFSLs politik de kommande åren. En bred fråga som kräver uppmärksamhet är revideringen av vårt principprogram som behandla allt från kroppslig autonomi till rasism. Internationella handlingsprogrammet och Nationella strategin är väl värda en lusläsning. Valberedningens förslag ser spännande ut i år.
Samtidigt som vi arbetar med att arbeta fram vår politik för framtiden pågår Jesusmanifestationen några mil söderut i Stockholm och genom att exkludera HBT-personer och HBT-frågor visar man att vi fortfarande behövs.
Parallellt pågår också Tribunal 12 där europas flyktingpolitik ställs inför domstol, något som i allra högsta grad påverkar oss då många HBT-personer flyr undan förtryck till Europa och Sverige där de ofta möts av oförstående och avvisning.
Det är därför jag älskar mitt RFSL, det är få sammanhang jag känner mig så behövd och älskad <3

Update :
Om valberedningens förslag går igenom ökar stockholmsdominansen från 38% till 57% och 79% kommer vara från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag tycker det blir problematiskt med den demokratiska representationen för övriga landet. Jag menar, jag som göteborgare har trots allt svårt att sätta mig in i situationen för HBT-boråsare trots att det bara är några mil mellan städerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar