tisdag 15 maj 2012

Vem stjäl Pride i Uppsala? (uppdaterad)

Uppsala pride har fått rättmätig kritik på sistone för sin uppenbara politiska partiskhet och uteslutande av oliktänkande organisationer.
På hemsidan beskriver de sig som en socialistisk festival, styrd av en anonym arbetsgrupp, listar flera samarbetspartners och utesluter alla högerpartier och statliga organisationer och utmålar dessa som fascister!
Som socialist och hbtq-aktivist säger jag att det här inte okey nånstans. Detta är INTE varken socialistiskt ELLER hbtq! Både modern socialism och hbtq bygger på inkluderande tänkande och agerande och använder demokratiska metoder med möjlighet till insyn och påverkande, eller som nån sa :
- Alla ska med!
Jag VET att varken RFSL Uppsala eller någon av de organisationer som listas som "samarbetspartner" har gett sitt medgivande. Jag upprepar för klarhets skull : De har namngett organisationer som samarbetspartner utan att fråga! De ljuger!
För mig luktar detta Trotskism lång väg. Jag tror att detta är en kupp av något av de odemokratiska extremistorganisationerna som återigen försöker använda en utsatt grupp människor för sina egna syften. Jag tror mig veta vilken eftersom jag haft att göra med dem förut men inväntar bättre bevis. Jag väntar mig att inblandade organisationer tar avstånd från detta snarast och att vi alla bojkottar och visar vårt missnöje med denna gruppering.
- Alla ska med!

Uppdatering :
Facebook-sidan pågår flera diskussioner. Jag rekommenderar att du går ur gruppen så länge för att inte fler ska länkas till den. Klicka på det lilla "kugghjulet" uppe till höger bredvid "förstoringsglaset".
Av diskussionen på sidan framgår ganska tydligt att det är ett klasskamps-perspektiv som är viktigast av allt, viktigare än festivalens ursprungliga syfte, dess deltagare och mänskliga rättigheter. Detta är ett vanligt argument från en viss del av Trotskisterna, att allt är klasskamp och klasskamp är allt och klasskamp. Cirkelargument!
En snabb koll bland kopplingarna på de som argumenterar på sidan leder mig att misstänka att det är Rättvisepartiet Socialisterna som ligger bakom bl.a jag sett detta ske tidigare med bl.a Göteborgs Nätverk Mot Rasism som RS uteslöts ur 2011 med hänvisning till att Rättvisepartiet "profiterat på andras arrangemang" alltså ungefär vad vi ser ske i Uppsala just nu.
Ett klassiskt tecken brukar vara just att allt styrs av "ett löst sammanhållet nätverk" utan namngiven kontaktperson.
Facebook-sidan Uppsala Prides Samordningsgrupp tar inte heller emot kommentarer utan är uttryckligen till för"officiella meddelanden från Uppsala Prides Samordningsgrupp".
När det gäller Pride kan vi alla enas och samarbeta över partigränserna, därför länkar jag till Folkpartiet Uppsalas event Prideparad för alla.

lördag 12 maj 2012

Jag älskar RFSL Kongress !!!!


Idag är RFSLs Kongress 2012 i full gång, hugade kan följa utvecklingen på #rfsl2012 och Kom Uts blogg. Medlemmar kan logga in på medlemstorget och hämta kongresshandlingarna som PDF.
Många och låånga är frågorna som ska tas ställning till och som kommer prägla RFSLs politik de kommande åren. En bred fråga som kräver uppmärksamhet är revideringen av vårt principprogram som behandla allt från kroppslig autonomi till rasism. Internationella handlingsprogrammet och Nationella strategin är väl värda en lusläsning. Valberedningens förslag ser spännande ut i år.
Samtidigt som vi arbetar med att arbeta fram vår politik för framtiden pågår Jesusmanifestationen några mil söderut i Stockholm och genom att exkludera HBT-personer och HBT-frågor visar man att vi fortfarande behövs.
Parallellt pågår också Tribunal 12 där europas flyktingpolitik ställs inför domstol, något som i allra högsta grad påverkar oss då många HBT-personer flyr undan förtryck till Europa och Sverige där de ofta möts av oförstående och avvisning.
Det är därför jag älskar mitt RFSL, det är få sammanhang jag känner mig så behövd och älskad <3

Update :
Om valberedningens förslag går igenom ökar stockholmsdominansen från 38% till 57% och 79% kommer vara från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag tycker det blir problematiskt med den demokratiska representationen för övriga landet. Jag menar, jag som göteborgare har trots allt svårt att sätta mig in i situationen för HBT-boråsare trots att det bara är några mil mellan städerna.