tisdag 6 juli 2010

jobbpolitiken - mest symptombehandling och ide(o)logiska förslag


Den Bildt-ledda moderatregeringen på 90-talet gick till val på "inga nya skatter" och uppfann "avgifter" för att hålla det löftet. Den nuvarande moderat-ledda Reinfeldtsregeringen gick till val på att minska bidragsberoendet och uppfann RUT- och ROT-avdragen.
Avgifterna är skatter vid ett annat namn och att subventionera arbetskraft genom skatteavdrag är att skapa tusentals nya jobb som är fullständigt bidragsberoende.
Att sedan halvera lönen för unga för att stimulera arbetsmarknaden är ett skott i foten på hela systemet eftersom unga människor också har utgifter och dessutom redan lägre lön än mer etablerade anställda vilket isf kommer skapa en helt ny klass av fattiga människor av baby-boomens 90-talister.
De rödgröna har inte alltid varit så himla effektiva de heller men de här exemplen ovan är så uppseendeväckande korkade att de måste nämnas som avskräckande exempel före alla andra avskräckande exempel.
Om någon regering de senaste tjugo åren varit seriösa med att minska arbetslösheten hade en genomgående analys gjorts och förslag presenterats som varit långt enklare och gett större konsekvenser i rätt riktning. Jag kan tänka mig att en sådan analys skulle sett ut lite så här:
  1. Varför är det så hög arbetslöshet? - Ökad effektivitet och höjda krav på anställdas lönsamhet tillsammans med nya regler om uppsägning har resulterat i kortsiktiga omorganisationer av alla större arbetsplatser med stor arbetsbrist som resultat. Lägg till detta att de rekordstora barnkullarna på 90-talet just blivit vuxna och du har ungefär nuvarande situation.
  2. Vad är ungas vanligaste ingång i arbetslivet? Sommarjobben står för den största delen av ungdomars introduktion på arbetsmarknaden från unga år fram till 30-års ålder. Främst gäller detta som sommarvikarier under semestern då mycket extra personal behövs. Detta ger också företagen möjlighet att skärskåda nyanställda för till vidare anställning.
  3. Vad behövs göras? Eftersom behovet av arbetskraft är mättat på de flesta arbetsplatser behövs arbetskraften dras in för att göra plats för fler, detta bör ge minimala konsekvenser för de redan anställda. Eftersom den vanligaste ingången är sommarjobb bör indragningen bli som störst under den här perioden.
  4. Vad är det enklaste sättet att påverka detta i positiv riktning? Höj lagstiftad semester till 6 veckor. Detta bör ge en minskad tillgång till arbetskraft och ökat behov av sommarvikarier.
Lite annan ordning, mer text osv men i grunden tror jag ändå att roten är att vi kollektivt inte behöver jobba lika mycket för att utföra samma arbete längre.

1 kommentar:

  1. man kan utöver att argumentera för 6 veckors lagstadgad semester lägga till att förkorta arbetstiden till 30timmar i veckan med bibehållen lön så kan man utöka arbetskraftsbehovet ytterligare..

    SvaraRadera