fredag 23 oktober 2009

Jag börjar Twittra ..


Det är sant .. Bloggen är för långsam för mitt nyhetsflöde och jag misstänker att jag täpper igen Facebook med mina uppdateringar. Välkommen till http://www.twitter.com/karlboll

torsdag 22 oktober 2009

Efter 20 år har jag valt parti .. övervakning och människor avgör.

Det tog tid. på många sätt tycker jag inte att partierna skiljer sig åt så mycket och kritiken kan föras åt alla håll. Tyvärr är det så att vill du ha makt att genomföra dina visioner, och det vill ju jag, måste du samarbeta med andra genom en större organisation. Undantaget är när du har mer pengar att röra dig med men som fattig har jag ju inte det.

I flera år har jag arbetat genom en partipolitiskt och religiöst obunden organisation eftersom det varit det enda som burit med sig friheten att stå där jag står utan hänsyn till blockpolitiken. Nackdelen har varit att vi alltid måste arbeta genom de som har makt, genom andras inflytande och därför genom indirekt påverkan.

Kriterierna för mitt beslut har varit att ..
  • jag behöver ett parti stort nog för att påverka, alltså ovanför 4%-spärren.
  • jag behöver en ideologi jag kan stå för, detta var tyvärr ett mindre problem än man tror.
  • jag behöver ett parti som jag tror kan utvecklas på ett sådant sätt att jag inte behöver byta pga. meningsskiljaktligheter.
Mycket av blockpolitiken handlar idag om Socialism vs Liberalism vilket är total jämrans bullshit och kanske det största sveket mot väljarna sedan blockpolitiken och partipiskan. Till att börja med finns ingen motsättning. Socialism kan vara lika frihetstörstande som Liberalism och ser vi till förslag och riksdagsbeslut är Liberalism förklädd Kapitalism och Socialism ett ekonomiskt styrsätt med syfte att förhindra marknadens totala diktatur som används i motsatt syfte. Jag menar .. hur socialistiskt eller liberalt är ex. IPRED och FRA-lagen? Bägge övervakar medborgaren och den ena ger nöjesindustrin polisiära befogenheter och den andra är ett direkt regeringsorgan för övervakning av väljarna. IPRED kom till på direkt beställning från copyright-industrin och FRA-lagen vete fan var den kom ifrån. De senaste veckorna har jag tvingats lämna fingeravtryck till polisen och köpa en anonymitetstjänst som routar all min internettrafik via Ukraina eftersom min brandvgägg får ständiga attacker från Microsoft, Warner, FRA, SÄPO (jo, jag har deras IP), militären mfl mfl. Virusattackerna är försvinnande få och klumpiga. Jag minns argumenten och jag ser resultatet, det enda terroristliknande som hackar min brandvägg är Kuwait oilcompany WTF?

Ärligt talat visade sig att det var helt andra premisser som påverkade mitt beslut; människorna omkring mig. Du förstår, på HBTH-konferensen i Stockholm i helgen insåg jag var felet låg och varför jag måste hålla mig till vänster. Det är inte ideologin, gudarna vete att jag är långt ifrån en övertygad socialist. Det är inte partiprogrammen, de kan jag förändra. Det är människorna omkring mig. Människorna omkring mig är från alla läger i debatten utom kanske SD och KD .. iaf KD ;) men .. valet av HBT-Sossarna här i Göteborg som min utgångspunkt för mitt politiska engagemang är helt enkelt att det är ont om Liberaler i de människorättsorganisationer jag älskar.

Du lär väl knappast se mig på vallistorna på ett tag, tidigast nästa EU-val, kyrkostyrelse och nästnästa riksdagsval och kommunalval (dessutom SDN här i Götet) men min utgångspunkt är densamma som när jag valdes in I RFSL Göteborgs styrelse :
Jag är bra på att bli upprörd över saker som är fel.