måndag 20 april 2009

Försäkringskassans konstiga antydan

Ohälsotalet, Försäkringskassans mått på hur många som är sjukskrivna eller har annan sjukersättning, fortsätter att minska i snabb takt och är nu 35,1. Det är en minskning med sju procent det senaste åren.
I januari 2009 var omkring 112.000 personer sjukskrivna sedan minst 30 dagar, det lägsta antalet sedan 1982 och knappt hälften så många som i december 2003.
– Antal pågående sjukfall över 30 dagar är nu det lägsta sedan början av 1980-talet. Vår bedömning är att sjukfallen under 2010 kommer att plana ut på en historiskt låg nivå, säger Adriana Lender, generaldirektör. (FL-Net)
Så efter hårdare regler om hur och vem som får sjukskrivas verkar FK förmoda att folk har blivit friskare. Vad jag vet visar det mesta på att det var nedskärningarna inom friskvården under 90-tal som orsakade de höga sjuktalen, de nedskärningarna är etter värre nu och köerna är så långa att folk fastnar och blir sjukare i väntan på vårdåtgärder. Jag förutspår härmed att detta kommer att leda till en kollaps inom sjukvården inom de närmaste 6 månaderna med massutslagning från samhälle, arbetsplatser och boende som resultat. Mest drabbat kommer bli missbruksvården.

Historiskt låg nivå? Historiskt korkat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar