torsdag 12 mars 2009

Prokrastinering

Prokrastinering (mer känt som uppskjutarbeteende) är en term inom psykologin. Den innebär ett uppskjutande eller undvikande av en handling eller uppgift som kräver ett avslut, genom att man fokuserar på på någonting annat. Prokrastinering är ett uttryck som används inom KBT (kognitiv beteendeterapi) men inte i den psykodynamiska skolan. Prokrastinering kan delas upp i två kategorier: dels den friska. Alla människor har vi något av ett uppskjutarbeteende i oss då vi alla har tendenser att skjuta upp någon uppgift då och då. Den andra är den patologiska (sjukliga) prokrastineringen då detta beteende påverkar ens vardagliga liv. Det är då prokrastinering kan bli ett problem. Personen som lider av detta kan få stora skuldkänslor, bli stressad och känna ångest m.m. för att den inte tar sitt ansvar. Det kan finnas bakomliggande orsaker till prokratinering som exempelvis psykiska sjukdomar som olika slags fobier som generaliserar ångestsyndrom, och depressioner. Även ADHD kan leda till prokrastinering. Dock är prokrastinering i sig inte en sjukdom utan ett beteende. För att "bota" detta beteende använder man sig främst av KBT där man försöker ta reda på de bakomliggande orsakerna till uppskjutandet för att personen ska kunna klara vardagen.

Definera ironi :
Prokrastinering genom studiet av prokrastination och bloggandet av detsamma ;)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar