fredag 9 januari 2009

Var är kriget mot terrorismen när vi behöver det?


Denho Aca, ledare för Original Gangsters, är inte längre internationellt efterlyst.
– Det betyder att jag kan resa vart jag vill. Utom till Sverige där jag fortfarande är efterlyst för anstiftan till mordbrand. Och till Danmark eftersom jag är utvisad på livstid efter ett grovt rån där, säger Denho Acar
Det innebär också att det blir lättare för honom att kommunicera med sina kumpaner här i Sverige. Samtidigt börjar rättegången mot 16 personer för postterminalrånet som förvandlade Göteborgs innerstad till en krigszon.
Säpo har detta att säga om definitionen av terrorism
  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.
På 1 svarar jag Göteborgare, på 2 svarar jag hot och utpressning mot vittnen, myndigheter och civila och på 3 gissar jag att detta varit i syfte att avsätta den varande polisiära och politiska makten genom odemokratiska medel.
Att den här typen av grupper får gå fria är oförlåtligt speciellt som det nu finns tydliga tecken på att de rekryterar ner i åldrarna. Detta är grupper som konsekvent och medvetet försätter oskyldiga människor i livsfara, överskrider lagen och verkar internationellt med skrämseltaktik. Terroriststämpla de här organisationerna! Eftersök deras medlemmar internationellt, åtala dem i krigsdomstolar, frys deras konton. Jag är säker på att CIA är skyldiga oss en tjänst efter de fyra Egyptierna vi tvingades lämna ut som sedan torterades. Som Göteborgare har jag fått mer än nog av OG, HA, Albanligan, X-.Team, disciples och Bandidos. Jag kontaktar SÄPO och begär dessa organisationer terrorstämplade eftersom de har ansvaret för att skydda oss mot sådant här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar