måndag 5 januari 2009

Vad händer med den här killen nu då?

En man som under flera år stört sina grannar genom att skrika, gråta samt banka i väggarna och slå i skåp i sin lägenhet blir tvungen att flytta.
En kompis till mig blev utkastad från ett av de större kollektiven här i Göteborg på ganska tveksamma grunder för nåt år sedan, attityden hos de övriga boende var att "det tar väl socialen hand om". Det gjorde de inte, istället fick psykvården rycka in och med en herrans process ordnades ett tillfälligt boende åt min vän. Hela processen var väldigt påfrestande och än idag vet ingen vad som ska hända med honom. Det finns inga möjligheter till permanent boende där han är och inga möjligheter för honom att få ett 1a handskontrakt eller 2a hand eller.

Min poäng är att vad händer med de människor vi duktiga medborgare inte vill se? Vad händer egentligen när en människa vräks? På 70-, 80-talen fanns ett starkt skyddsnät och gott om bostäder, det fanns arbete och försörjningsmöjligheter och en attityd av att folk inte fick ha det hur illa som helst. Idag finns nästan inget sådant kvar. Min vän fick från början beskedet att socialen hade tält han kunde få låna under vintern!?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar