söndag 21 december 2008

Sverige bröt mot de mänskliga rättigheterna.

Mustafa Adnan blev vräkt från sin lägenhet i Rinkeby när han vägrade ta ner sin parabolantenn. Han tog då ärendet vidare till Europadomstolen i Strasbourg, som gav honom rätt. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att som stat inte försvara en medborgares rätt att fritt ta emot information oberoende av gränser.
Hur kommer EU-domstolen att se på Litauens nya lagstiftning;
Lagens syfte är, som det heter, skydd av unga mot skadliga effekter av offentligt tillgänglig information.
Just där sätter vi väl fingret på det onda. Marknadsmonopol och åsiktsmonopol är fel. Naturligtvis kan människor skadas av tillgänglig information men hur mycket ska vi inskränka människors rättigheter att införskaffa den? Som EU-medborgare är det vår plikt att se efter sådant. Eller ska vi som Storbritannien låta moralens väktare bestämma vilka sidor vi kan besöka?
Brittiska internetoperatörer har stoppat tillgången till Wikipedia med hjälp av ett filter. En artikel om hårdrocksbandet Scorpions skiva Virgin Killer ansågs vara barnpornografisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar