torsdag 6 november 2008

USA's proposition 8, 102 och Amendment 2Samtidigt som Regeringen lägger en proposition om äktenskap räknas rösterna i USA efter folkomröstningarna i tre delstater om att förbjuda samkönade äktenskap. I samband med detta händer många märkliga och intressanta saker i deras mer aggressiva rättssystem.

I Californien leder i skrivande stund ja-sidan (alltså ett förbud mot ..) på prop8 men inget är okomplicerat i USA's rättssystem. Kampanjerna som föregått valet har tyvärr kantats av närmast odemokratiska och rättsvidriga aktioner främst från ja-sidan.
Ja-kampanjens huvudarrangör bidragsgivare att skicka pengar genom dem så att deras bidrag skulle förbli anonyma och senare skickade de också ut ett utpressningsbrev till de som givit till motståndarsidan att ge lika mycket åt andra hållet annars skulle de hängas ut som homo-ivrare. Det ska sägas att någon redan hängt ut bidragsgivare till ja-sidan men att detta åtminstone skett utan koppling till nej-kampanjens organisation. Fult och vidrigt alltihop.

Nej-sidan förbereder naturligtvis stämmningar i händelse av att prop8 går igenom på basis :
  • ..att den dels går emot grundlagens skrivelser om alla människor lika värde och behandling eftersom en grupp fråntas en grundläggande rättighet, hbt-californier.
  • ..att den hindrar domstolarna att utöva sin roll att skydda minoriteters rätt till lika behandling.
  • ..och glädjande nog det första lesbiska paret som gifte sig för att det ofrivilligt skulle upplösa deras äktenskap.
Hittills har kostnaden varit omkring $70.000.000 och man kan bara fundera över hur mycket gott som skulle kunna göras med de pengarna för att bygga bostäder, hjälpa hemlösa etc. Hur mycket lägger vi i Sverige på våra kampanjer och hur mycket gott skulle de pengarna kunnat göra istället? Det ska bli skönt när detta är avklarat en gång för alla så vi kan få lite över till bostadskrisen, sjukvårdskrisen, skolkrisen, bankkrisen, den stegrande hemlösheten, missbruket och alla andra saker vi borde lägga vår uppmärksamhet på och naturligtvis gjort men där det behövs mer resurser.

I Florida är lagändringen redan ett faktum men på ett sådant sätt att den också kan användas för att ta ifrån tvåkönade sambos sina rättigheter.
Inasmuch as marriage is the legal union of only one man and one woman, no other legal union that is treated as marriage or the substantial equivalent thereof shall be valid or recognized.
I Arizona har lagen ändrats redan tidigare men nu är det kaka på kaka så att säga.
I Arkansas får samkönade par inte längre adoptera, vad som händer med de adoptioner som redan genomförts vet ingen men tidigare har Child Welfare Agency Review Board hindrat samkönade par från att vara fosterföräldrar vilket gav upphov till ett domslut där det konstaterades att
the driving force behind adoption of the regulations was not to promote the health, safety and welfare of foster children but rather based upon the board’s views of morality and its bias against homosexuals.
Frågan är väl hur vi i Sverige kommer att behandla frågan i vårt något snävare juridiska klimat. Man kan också fundera över hur riktigt det är att skicka frågan om en minoritets rättigheter på remiss till de religiösa samfunden som gjordes med äktenskapsutredningen. För egentligen påverkar detta inte alls tron hos någon religiös person och ingen förändring kommer att ske bland tvåkönade äktenskap. Eller .. jo .. en viss förändring kommer att ske. HBT-personer kommer att få lite mer respekt i vardagen och diskrimineras lite mer sällan.

Flera citat och texter från SF city attorney prepares legal challenge to Prop 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar