lördag 29 november 2008

Moses 4, kapitel 16, vers 25


Och Mose stod upp och gick till Datan och Abiram,
och de äldste i Israel följde honom.

Demokrati och bloggning i Egypten


Flashback rapporterar att Egyptens regeringen försöker skrämma bloggarna till tystnad. Detta är ett ganska uppenbart brott mot de mänskliga rättigheterna och kan inte tolereras.

Bush - opåverkad i åtta år.

- Jag skulle vilja vara en president som blir ihågkommen som någon som befriade 50 miljoner människor och som hjälpte till att åstadkomma fred, säger han i en intervju som släpptes av Vita huset i dag.

Han säger också att han vill bli ihågkommen som någon som först och främst inte sålde sin själ för att anpassa sig till den politiska processen.

- Jag kom till Washington med en uppsättning värderingar, och jag lämnar staden med samma uppsättning värderingar.

Bush säger också att han vill bli ihågkommen som en president som hjälpte individer, "som fick folk att enas för att hjälpa sina grannar, som ledde en ansträngning för att hjälpta till att minska hiv, aids och malaria på platser som Afrikas kontinent och som hjälpte äldre att få mediciner och läkarvård"


Hmm .. killen läser alltså inte ens tidningar eller kollar in nyheterna emellanåt.

fredag 28 november 2008

Religionsfrihet vs. Yttrandefrihet

Först och främst är det viktigt att minnas att nedanstående sker i Norge och att lagstiftningen och praxis där är annorlunda än i Sverige.
Norska kyrkans inre mission manar till bojkott av en präst för dennes positiva syn på homosexuella. Det är Indremisjonen i Nordmöre och Romsdal som meddelar att man inte tänker hyra ut befintliga lokaler för konfirmandundervisning till en präst som har en avvikande uppfattning om homosexualitet.
- Det finns vissa frågor i den kristna tron som är så viktiga för oss, exempelvis homosexfrågan, att vi måste få dra gränser för att förvissa oss om att det som sker i våra lokaler är något vi kan stå för, säger Indremisjonens kretssekreterare Arild Ove Halås till norska nyhetsbyrån NTB.
Halås uppmanar också prästens församlingsbor att bojkotta gudstjänsterna.
Prästen, som nu hotas av bojkott, heter Sindre Stabell Kulö och tjänstgör i Buds församling. Han hänvisar till att kyrkan har öppnat sig när det gäller homosexfrågan.
- Jag stöder det flertal som anser att homosexuella som lever i samboförhållanden också kan fungera som präster. Jag stöder också den nya äktenskapslagen för homosexuella, säger han.
Detta ställer i min mening Religionsfriheten mot Yttrandefriheten eftersom de Mänskliga Rättigheterna säger:
Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
Artikel 19. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Det kan tyckas trivialt men Religionsfriheten instiftades för att skydda religiösa minoriteter från förföljelse men i väst åberopas den sällan för annat ändamål än att inskränka andra minoriteters rättigheter. Exempelvis ger en sökning på Google med orden "hatecrime homosex sweden" en uppsjö av träffar på artiklar om hur könsneutralt äktenskap skulle kränka religionsfriheten. Se där, jag fick in mitt favvoämne här med ;)
Yttrandefriheten ger oss å andra sidan rätt att tycka precis som vi vill och åberopas oftast av politiska minoriteter.
Så vilket är viktigast? I artikeln beskrivs en präst som anser sig ha stöd för en positiv inställning till homosexualitet (yttrandefrihet och eventuellt religionsfrihet) medan kyrkliga ledare vill hindra honom från att ta uppdrag och uttrycka sin åsikt med hänvisning till kristen tro (religionsfrihet). Ska de medlemmar inom Norska Kyrkan som delar prästens åsikt hindras att samlas och påverka kyrkans åsikt eller ska de få tycka och utöva sin tro som de vill?
Du kan säkert gissa vad jag tycker men ska en religiös organisation kunna undantas kravet på att inte förtrycka avvikande åsikter och tro?
Själv har jag svårt för religioner eftersom jag tenderar att vara bokstavstroende och då anser jag att jag inte kan tro på en text utan att tro på hela texten, även om jag inte äter kräftdjur har jag svårt för tanken på slaveri och dödsstraff. Jag vill alltså inte åsidosätta religionsfriheten och tro på allt annat, därför hamnar jag i en inre konflikt i sådana här lägen. Lyckligtvis kan de Mänskliga rättigheterna förändras, till skillnad från heliga skripter (eller?) och en del menar att bland annat artikel 19 och 20 redan tillgodoser artikel 18. Vad tror du? Läs på och kommentera.

onsdag 26 november 2008

Posten försvinner på måndag - FYI


På måndag är Svensk Kassaservice helt avvecklat. Då har alla 370 kontor och 130 partners runt om i landet stängt. Från och med måndag går det heller inte att som tidigare utföra kassa- och banktjänster hos lantbrevbäraren. Alternativen är i stället bland annat brevgiro, autogiro, kort, banker och butiker.

Men jag gillar Sahlin.

Män lämnar s på grund av Sahlin Männen överger Mona Sahlin. Det är förklaringen till att socialdemokraterna backar i opinionsmätningarna.
Störst är tappet i gruppen män över 65 år, där stödet för s rasar med tio procentenheter. Moderaterna är nu största parti både i Stockholm och Malmö
Av de politiker jag träffat är Sahlin utan tvekan den starkaste ledarkaraktären jag mött. Jag gillar henne och hennes gubbfria attityd. Jag föredrar också kvinnliga ledare framför manliga eftersom jag upplever att manliga ledare alltför ofta hamnar i territoriedispyter som inte har med saken att göra medan de flesta kvinnliga ledare jag haft har en bra och uppfriskande resultat-inriktad stil.

HIV och AIDS i Göteborg 1e december

World AIDS Day för 20e gången
Den 1 december samlas människor världen över för att visa sitt engagemang i kampen mot hiv. World Aids Day fyller i år 20 år och uppmärksammas i Sverige i såväl Stockholm, Göteborg och Malmö som på flera andra orter.
Det här är en jätteviktig dag. Information och synliggörande av HIV och AIDS behövs fortfarande speciellt som bidragen för preventionen minskade i år samtidigt som antalet nysmittade skjöt i höjden. Män som har sex med män (förkortat MSM) är speciellt utsatta då smittan tidigt fick fäste i vår grupp och i flera kommuner är det bara RFSL som har någon som helst verksamhet som riktar sig till den gruppen. Varför det ordinarie smittskyddet och sjukvården inte anser att det behövs göras något och varför de mottagningar som riktar sig till MSM ofta drivs ideellt det får du fråga politikerna om.

Var med på manifestationerna i Göteborg, Malmö och Stockholm

Samtidigt som detta händer hotar västtrafik preventionsarbetet.Här är också några vettiga länkar och nyheter att känna till i Göteborg på området smittskydd:


Ha en bra värdlsaidsdag :)

Spejsat!

Det kan bli uppåt 500 nya jobb när rymdreseföretaget Virgin Galactic och svenska rymdbolaget samarbetar om rymdturism. Man ska bygga Spaceport Sweden för ”turistflygningar” ut i rymden. 2012 räknar man med att skicka ut de första turisterna och de betalar 1,6 miljoner kronor för trippen. Redan har 250 personer betalat hela eller delar av summan för att få plats på de första turerna. (FL-Net)

Intressant hur Sverige så ofta gått in i mer eller mindre lyxmarknader. Förhoppningsvis kan vi rula hårt även i rymden.

Demokrati .. sanning och konsekvens

Idén med demokrati och mänskliga rättigheter är att va alla ska kunna söka lyckan efter egen förmåga och på våra egna villkor så långt som det är möjligt. I stort sett innebär detta system med frihet under ansvar att du får göra precis som du vill så länge det inte går ut över nån annan.
Homosexuell man utvisas till Afghanistan, det är inte första gången och knappast sista heller. I Afghanistan praktiseras religiöst siftade Sharia-lagar, i praktiken betyder utvisningsbeslutet att mannen redan är död. Inte ens en rättegång kommer att hållas utan det räcker med en uppretad mobb.
I den indiska delstaten Orissa har hinduextremister utfäst belöningar till dem som dödar kristna och förstör deras hem, uppger kristna biståndsarbetare. Demonstrationer hart genom förts bla här i Göteborg.
Samtidigt har staten Bujumbura, Afrika, beslutat att ta bort dödsstraffet och kriminalisera homosexualitet så de kommer i alla fall inte ha ihjäl oss.
Och polisen stoppade en hatattack mot kristna som gått in i Castro, San Fransisco.
Kina bannlyser Guns N' Roses nya album pga en text om Falun Gong.
Det är möjligt att köpa redaktionellt utrymme för kommersiella aktörer I den holländska gratistidningen Spits och redaktören hävdar att flera tidningar redan gör likadant. Det kan ju förklara varför dokusåpor ligger på löpsedlarna när IPRED gör stora mediaföretag till internationella låtsaspoliser.
Nationalsocialistisk front (kända för att ha stöttat Åke Green och attackerat RFSL-lokaler) heter numera Folkfronten. Samma folk, samma idéer men nytt namn. Jag undrar om detta genomfördes i enlighet med deras stadgar, det brukar ta ett årsmöte och ibland flera med stor majoritet för att genomföra en sådan förändring.
Polska katoliker hotar bojkotta Ikea pga att samkönade relationer porträtteras i den nya IKEA-katalogen.
Angående att KD blev överkört i regeringen, de kan då sälla sig till sensationslaget Rögle som åkte på sin hittills värsta överkörning i elitserien.
En sexigt smilande grabb är tydligen inte acceptabelt på västtrafiks vagnar här hemma i Göteborg. Jämför gärna bilden med de halvnakna kvinnokroppar med sängkammarögon vi ser överallt.

Vad jag vill säga är att "öga för öga, tand för tand" är inte en bra modell att tillämpa i dagens samhälle. Väldigt mycket baseras på våra egna åsikter och vår egen förmåga att ta till os den andres ståndpunkt. Vad som är ett vettigt straff och vad som är en bra påföljd är bara två sidor av ett åtminstone dedecahedronskt mynt i åtta dimensioner. Okej, det var lite långsökt. Men den psalmsjungande ungdomsgruppen i Castro hade sin fulla rätt att vara där de var och göra vad de gjorde, de som attackerade dem kränkte deras demokratiska rättigheter. På samma sätt kränks de mänskliga och demokratiska rättigheterna när protestanter, judar, katoliker, ortodixa mfl förföljs. Detsamma när homosexuella, bisexuella och transpersoner förföljs eller fråntas samma rättigheter som heterosexuella. Vi förföljer varandra av hat och okunskap och gör martyrer av varandra i en evig släktfejd som alltid kommer att kräva hämnd från någon sida. Resultatet är att vi för evigt är ojämlika tills vi som individer bestämmer oss för att sluta behandla andra människor som en uppsättning regler i vårt eget huvud och börjar respektera varandras olikheter och rättigheter som människor. Vad är resultat av att HBT-personer får samma rättigheter som alla andra? Kommer jorden gå under? Kommer färre barn att födas? Nej, den enda skillnaden kommer bli att HBT-personer kommer att gifta sig. Om den här ändringen inte genomförs i Svensk lagstiftning så kommer den istället att underminera den jämlika behandlingen av även andra minoriteter såsom judar, romer, örebroare och kristna. Vi har alla allt att vinna och allt att förlora.

fredag 14 november 2008

Spam inte längre lönsamt enligt ny rapport


Det är glädjande att höra att spam inte längre är lönsamt, allt enligt ny rapport.

Lidl hällde gift i matresterna

Personalen vid livsmedelskedjan Lidls butik i Solna ville hålla hungrande hemlösa borta från butiken. Därför förgiftade man matresterna i affärens soptunnor med frätande rengöringsmedel. Därmed förhindrade man de hemlösa att äta av resterna.

Jag bojkottar redan Lidl för deras usla anställningsvillkor, kassa produkter och kassorna med långa band till kassören och ingen plats att lasta varorna i syfte att öka genomströmmningen av kunder genom stress.

Det var oansvarigt av Hägglund att riskera att kasta Sverige in i en regeringskris över äktenskapet.


Göran Hägglund: Det är påfallande många som vill stå på vår sida

Det var oansvarigt av Hägglund att riskera att kasta Sverige in i en regeringskris över äktenskapet. Detta är bara ytterligare ett exempel på att KD inte hör hemma i regeringen. Kan inte Miljöpartiet erbjuda alliansen sitt samarbete under resterande mandatperiod så att vi slipper de här utpressarna?

torsdag 6 november 2008

Jag är impad och besviken av Reinfeldt.


Det är väl ganska uppenbart att jag är väldigt mycket för en könsneutral äktenskapslagstiftning och nedan nyheter är naturligtvis väldigt glädjande för mig. Det är också därför jag väljer att länka till de artiklar jag kommenterar och kommenterar så olika källor därför att
Olikhet är något positivt som leder till bättre och mer genomtänkta lösningar
vilket dessa är ett utmärkt exempel på.
Bröllopsklockor redan i vår
Något överraskande meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt (m) under onsdagen att beslutet om könsneutralt äktenskap i sina väsentliga delar får övergå till riksdagen att besluta om. Enligt planen lägger regeringen först fram en grundproposition om äktenskap, vilken därefter genom följdmotioner i riksdagen kompletteras för att göra den nya äktenskapslagen könsneutral och göra det möjligt för samkönade par att gifta sig.
Den här lösningen med en äktenskapsproposition med följdmotioner är faktiskt ganska brilliant. Egentligen innebär den att frågan bollas till riksdagen utan att regeringen tappar ansiktet alltför mycket. Dock är det ännu ett i en lång rad av löftesbrott från Reinfeldt som lovat en prop i början av året och sedan i slutet av året och när den nu kommer är den inte om könsneutralt äktenskap så som det utlovats.
I skuggan av det amerikanska presidentvalet gick statsminister Fredrik Reinfeldt tidigare idag ut med ett viktigt besked. Det könsneutrala äktenskapet kan bli verklighet 1 maj 2009.
Notera "kan bli verkligehet". Inget är egentligen klart och inget är slutgiltigt. Vi vet egentligen inte ett skvatt utom att ordet äktenskap nämns i proppen vilket KD defenitivt kommer att lägga en motion eller yrkande om under processen.

Dragkamp om äktenskapslag
Oppositionen är skeptiskt till Reinfeldts lösning för hur det könsneutrala äktenskapet skall lösas.
Misslyckade för regeringen, säger de tre oppositionspartierna och uppmanar regeringen att rösta på deras gemensamma motion.
Detta innebär alltså att oppositionen kommer att fortsätta framföra sin motion som innehåller ett färdigt lagförslag. Tanken var ursprungligen att dra tillbaka den om regeringen kom med en prop om könsneutralt äktenskap, vilket den alltså inte gjort. Hur detta kommer att sluta vet ingen men jag rekommenderar meditation för att stävja risken för magsår.

Reinfeldt: "Redan i midsommar kan bröllopsklockorna ljuda"
Fredrik Reinfeldt meddelade i Lunchekot att Sverige får en könsneutral äktenskapslagstiftning den 1 maj 2009.
Detta efter att man nu valt att inte lägga fram ett gemensamt förslag från regeringen. "Ett utmärkt besked" säger riksdagsledamoten Olof Lavesson (m).
Jag har inte hittat ett citat från Reinfeldt där han säger att "Sverige får en könsneutral äktenskapslagstiftning den 1 maj 2009" men det är ju ett mycket lovande uttalande eftersom det faktiskt innehåller både ett påstående om sak och datum.

Göran Hägglund: Det är ett misslyckande
- Det är ett misslyckande. Jag beklagar att vi inte kunnat komma överens i sak. Det säger kd-ledaren Göran Hägglund, sedan partiet förlorat den interna kampen i alliansen om könsneutrala äktenskap.
Jag beklagar faktiskt också att Hägglund misslyckats. Med tanke på att KD gick in i allians-samarbetet med full insikt i de övriga partiernas avsikt i frågan kan man inte säga annat än att karln är en idiot som dessutom äventyrar regeringens makt genom sin motvalls attityd. Vilket parti vid sunt sinne vill samarbeta med KD i framtiden? De är faktiskt värre än miljöpartiet var när KD anklagade dem för att hota regeringsmakten under förra mandatperioden.

Bevara äktenskapet rasar mot Reinfeldt
Det är med stor sorg vi konstaterar att statsminister Fredrik Reinfeldt inte greppar Göran Hägglunds utsträckta hand och presenterar en lösning som hade kunnat accepteras av hela svenska folket.
Det säger Stefan Gustavsson, ordförande i aktionskommittén Bevara äktenskapet som kämpar emot ett införande av könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige.
Jag kan säga att det är med stor sorg jag konstaterar att KD, Bevara Äktenskapet och dess bakomvarande organisationer inte anser att alla människor borde ha lika rättigheter och inte greppat en enda utsträckt hand i HBT-frågor någonsin. Blähä! Det är inte det minsta synd om er.

Ledare: Reinfeldts hugg i ryggen
Statsminister Fredrik Reinfeldt har gjort en stor sak av att kunna ena och hålla ihop både landet och alliansregeringen. Men med beslutet om att köra över en betydande del av svenska folket angående könsneutrala äktenskap har han framträtt som den stora splittraren.
Reinfeldt har gjort precis det motsatta. Genom propositionen har han räddat enigheten inom regeringen och givit KD möjligheten att slippa medverka till ett könsneutralt äktenskap utan att spräcka regeringen. Som bonus ger han riksdagspartierna med opposition och allt makten att påverka utformningen av lagen in i minsta detalj. Personligen hade jag kört över KD för länge sedan och bett de dra åt helvete om de inte ville vara med, jävla utpressare som de är. All heder åt Reinfeldt och regeringssamarbetet. Ett mycket innovativt och demokratiskt beslut. Jag tar anteckningar för framtiden och önskar att jag tänkt på det först.

Inget regeringsförslag om homoäktenskap
Regeringsförslaget om könsneutrala äktenskap blir inte av. Anledningen är att kristdemokraterna vägrar att vika sig i frågan. Nu blir det istället riksdagen som får besluta om frågan.
Jepp, däri ligger min besvikelse. Jag hade faktiskt sett fram emot att regeringen lade en proposition och att KD var med på den.

Äktenskapsfrågan passas till riksdagen
Det blir inget regeringsförslag om en civilrättslig lagstiftning. Kristdemokraternas utsträckta hand får nobben och nu skickas frågan om könsneutrala äktenskap vidare till riksdagen.
- Sverige kan få könsneutrala äktenskap från 1 maj 2009, sa statsminister Fredrik Reinfeldt till Ekot.
Kristdemokraterna får nobben ja .. vistt .. så är det .. ingenting om KD's allmänna nobbande av ALLA utsträckta händer genom åren. -Buhu, uschj vad synd de e om oss. Inte det minsta.

Regeringen oenig om äktenskapsfrågan
- Tyvärr har kristdemokraternas försök att få alliansen att hitta en väg framåt i äktenskapsfrågan nått vägs ände, säger Göran Hägglund med anledning av att regeringen inte kommer att lägga någon proposition om könsneutrala äktenskap.
Tyvärr? Vadå "tyvärr"? Äntligen kan vi komma vidare över vägbulan och få lite utveckling i den här frågan. Om en fotbollstränare sa -Tyvärr har vår strategi för att vinna matchen inte gett önskat resultat eftersom ingen vill låta oss vinna och alla bara spelar mot oss hela tiden, skulle hen bli kallad för gnällspik. Bit ihop och var glad för att vår stolta demokrati också kan leverera resultat vilket skett till er fördel de senaste 50 åren.

Stefan Gustavsson: ”En förlust för vårt land”
– Det är med stor sorg vi konstaterar att statsminister Fredrik Reinfeldt inte greppar Göran Hägglunds utsträckta hand och presenterar en lösning som hade kunnat accepteras av hela svenska folket, säger Stefan Gustavsson, ordförande för aktionskommittén Bevara Äktenskapet.
– Självklart är det också en besvikelse att kristdemokraterna, som fram tills nu har stått upp för äktenskapet, accepterar det här sättet att hantera frågan.
En förlust för ditt land kanske men för mitt Sverige, som är det bästa lilla avlånga land på kartan, är det en vinst (förvisso efter ganska många lotter).

Ringar som brast
Alliansringarna mellan regeringspartierna brast en aning i går. De höll inte för motsättningarna kring samkönade äktenskap.

Visst gör det ont när knoppar brista ;) Men tänk så skönt det kommer kännas när vi släpat er skrikande in i det nya millenniet. Personligen hade jag gärna tagit er i handen och lett er ömt men det var ingen som ville det.
Oppositionen: Skam och misslyckande
"Det är en skam att regeringen låter ett tre-procents-parti hindra så viktig lagstiftning. Nu har riksdagen fått frågan och vi i oppositionen har redan ett färdigt förslag. Vi bjuder gärna in moderaterna, centerpartiet och folkpartiet att tillsammans med oss lagstifta", skriver socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i pressmeddelandet.
Det är det faktiskt. Det var en skam när moderater och sossar röstade ner förslaget tillsammans förra gången också.

Jag misstänker att KD inte ger upp så lätt utan kommer att bekämpa motionerna så gott de kan från riksdagen, gissningsvis hjälpta av en del politiker på både alliansens och oppositionens sida. Förhoppningsvis kommer en eller två ledamöter från KD att sluta upp bakom några av motionerna också, ett testamente till vår stora demokrati. Tyvärr kommer väl partipiskan att vina även denna gång. Rättning i ledet!!!

Känner du också att argumenten tryter så här i sista stund, Hägglund?

Här är ett filmtips : Perversion för Profit (del 1 & del 2)
Från Archive.org

USA's proposition 8, 102 och Amendment 2Samtidigt som Regeringen lägger en proposition om äktenskap räknas rösterna i USA efter folkomröstningarna i tre delstater om att förbjuda samkönade äktenskap. I samband med detta händer många märkliga och intressanta saker i deras mer aggressiva rättssystem.

I Californien leder i skrivande stund ja-sidan (alltså ett förbud mot ..) på prop8 men inget är okomplicerat i USA's rättssystem. Kampanjerna som föregått valet har tyvärr kantats av närmast odemokratiska och rättsvidriga aktioner främst från ja-sidan.
Ja-kampanjens huvudarrangör bidragsgivare att skicka pengar genom dem så att deras bidrag skulle förbli anonyma och senare skickade de också ut ett utpressningsbrev till de som givit till motståndarsidan att ge lika mycket åt andra hållet annars skulle de hängas ut som homo-ivrare. Det ska sägas att någon redan hängt ut bidragsgivare till ja-sidan men att detta åtminstone skett utan koppling till nej-kampanjens organisation. Fult och vidrigt alltihop.

Nej-sidan förbereder naturligtvis stämmningar i händelse av att prop8 går igenom på basis :
  • ..att den dels går emot grundlagens skrivelser om alla människor lika värde och behandling eftersom en grupp fråntas en grundläggande rättighet, hbt-californier.
  • ..att den hindrar domstolarna att utöva sin roll att skydda minoriteters rätt till lika behandling.
  • ..och glädjande nog det första lesbiska paret som gifte sig för att det ofrivilligt skulle upplösa deras äktenskap.
Hittills har kostnaden varit omkring $70.000.000 och man kan bara fundera över hur mycket gott som skulle kunna göras med de pengarna för att bygga bostäder, hjälpa hemlösa etc. Hur mycket lägger vi i Sverige på våra kampanjer och hur mycket gott skulle de pengarna kunnat göra istället? Det ska bli skönt när detta är avklarat en gång för alla så vi kan få lite över till bostadskrisen, sjukvårdskrisen, skolkrisen, bankkrisen, den stegrande hemlösheten, missbruket och alla andra saker vi borde lägga vår uppmärksamhet på och naturligtvis gjort men där det behövs mer resurser.

I Florida är lagändringen redan ett faktum men på ett sådant sätt att den också kan användas för att ta ifrån tvåkönade sambos sina rättigheter.
Inasmuch as marriage is the legal union of only one man and one woman, no other legal union that is treated as marriage or the substantial equivalent thereof shall be valid or recognized.
I Arizona har lagen ändrats redan tidigare men nu är det kaka på kaka så att säga.
I Arkansas får samkönade par inte längre adoptera, vad som händer med de adoptioner som redan genomförts vet ingen men tidigare har Child Welfare Agency Review Board hindrat samkönade par från att vara fosterföräldrar vilket gav upphov till ett domslut där det konstaterades att
the driving force behind adoption of the regulations was not to promote the health, safety and welfare of foster children but rather based upon the board’s views of morality and its bias against homosexuals.
Frågan är väl hur vi i Sverige kommer att behandla frågan i vårt något snävare juridiska klimat. Man kan också fundera över hur riktigt det är att skicka frågan om en minoritets rättigheter på remiss till de religiösa samfunden som gjordes med äktenskapsutredningen. För egentligen påverkar detta inte alls tron hos någon religiös person och ingen förändring kommer att ske bland tvåkönade äktenskap. Eller .. jo .. en viss förändring kommer att ske. HBT-personer kommer att få lite mer respekt i vardagen och diskrimineras lite mer sällan.

Flera citat och texter från SF city attorney prepares legal challenge to Prop 8

RFSL Ungdom-distrikt i Örebro!

Det är alltid härligt att höra att ungdomar engagerar sig för att förbättra sin situation, särskilt när det gäller hbt-ungdomar eftersom jag själv varit en en gång i tiden och vet hur illa omvärlden behandlar oss. Från mobbning i skolan till hedersvåld i hemmen. Alla skolor är inte helt kassa och de flesta föräldrar är okej att komma ut för men mycket arbete återstår och distrikten medverkar till att stödja unga människor i sitt sökande efter sin identitet och plats i världen. En gång träffade jag en kille som inte verkade ha haft några svårigheter alls under uppväxten, han kom ut för sina föräldrar i tonåren som teg det hela med en axelryckning, han hade varit på läger i ungdomen och haft sina första tonårskärlekar och fått sitt hjärta krossat ett par gånger precis som det ska vara. Det är min inspiration och vision för framtiden, en värld där människor är människor och inte i första hand en läggning, en hobby, ett handikapp eller ett yrke utan en person att bedömas på sina egna meriter.

Kram, Örebro!!! Vad underbara ni är.

onsdag 5 november 2008

Blu-ray-skyddet hackat

En av teknikerna som används för att förhindra olaglig kopiering av Blu-ray-filmer, BD+, har nu delvis knäckts av användare på diskussionsforumet Doom9. Redan i mars i år kunde Slysoft skryta med att skyddet var knäckt men först nu har ett icke-kommersiellt hack till skyddet kommit. Hacket utnyttjar brister i dåliga implementationer av skyddet och filmbolagen kan genom att uppdatera sina skydd på nya filmer göra att hackarna återigen får sätta sig framför skärmarna och leta efter nya brister. (FL-Net)

I grunden tror jag ändå att det är bra för filmbolagen att skydden knäcks eftersom tiden då vi hade en maskin för att lyssna på kasettband, en annan för skivor, ytterligare en för CD, en DVD-spelare m.m och etc för länge sedan är förbi. Hemma använder jag en dator med bredband som mediamaskin. Det är trots allt bara ljud och bild det är frågan om, hur den tar sig hem till mig är bara intressant för Radio-tjänst Kiruna. Ärligt så tror jag att det blir omöjligare och omöjligare att se på media som något som finns i plastskivor och pappersbuntar, på min mobiltelefon har jag redan fler böcker än i bokhyllan (och, ja, jag är en flitig läsare).

Religionsfriheten .. att tro vad jag vill men att göra vad jag vill?


Friheten att utföra homovigslar oroar och så här svarar riksdagsledamöterna om vigselrätten i framtiden om bästa kompromissen i äktenskapsfrågan.

Framtiden är ljus familj med mamma/pappa/barn och färre barn upplever separationer utan bor istället med båda föräldrarna fast det kan ju bero på att dåliga tider låser förhållandet och trots allt så spricker alltfler äktenskap efter bara två år.

Men det finns lösningar, som den här mannen som har 86 fruar och 170 barn. Ska vi fråga honom hur han ser på ordet äktenskap?

Jag borde väl skriva mer om det här idag men allvarligt talat är jag mer uppsörd över att en egyptisk bloggare blivit avstängd från Facebook.

Är det fortfarande diskriminerande om det görs i religionens namn?

tisdag 4 november 2008

Moderater för a-kassa .. WTF?

M-krav på sänkt a-kasseavgift
Kopplingen mellan a-kassor och fackföreningar bör bestå. För att många människor ska vara arbetslöshetsförsäkrade bör avgiften till a-kassorna sänkas. Det anser moderaternas arbetsgrupp för jobb, välfärd och kunskap. (TT)

Neh, det är inte så konstigt egentligen. Det är helt enkelt så att a-kassan är en av Sveriges styrkor som land. Man kunde ju förstås önska att (m) tänkt på det innan den urholkades till förmån för en
arbetslöshetsförsäkring som aldrig blir av. Summa summarum är att trygga anställda är friska och produktiva och det är bra för Sverige oavsett vilken ekonomisk ideologi du råkar prenumerera på för tillfället.

Dagens gör-det-själv ..

Dagens skörd av artiklar om äktenskap. Yippie :/


KD : "Vigselrätten bör bli en statlig angelägenhet"
KD har fått tummen ur helt och insett hur hårt de håller på att nå marken efter ett fritt fall i debatten under många år.
- För mig är det den bästa modellen, förklarade kd-ledaren Göran Hägglund i lördags. Civilrättslig registrering av samlevnad, oberoende av makarnas kön, är nu hans huvudalternativ i debatten om en ny samlevnadslag.
Detta är faktiskt samma kille som kämpade emot i blod, svett och tårar först för att stoppa partnerskapslagen, sambolagen och att helt slippa ta ställning till samkönat äktenskap. Notera gärna att retoriken tidigare varit att ett könsneutralt äktenskap skulle ta ifrån er heterosexuella äktenskapet på något underligt sätt medans det här uttalandet faktiskt innebär att ta äktenskapet ifrån alla utom de frireligiösa, kyrkgående kristna. För Hägglunds del får vi andra kalla oss vad vi vill bara vi inte ingår äktenskap.
- Men vad det annars ska kallas för är jag ganska öppen för, säger Göran Hägglund till TT.
I min mening är karln antingen en idiot som faktiskt inte tänker längre än näsan räcker eller en falsk, lismande knöl som offrar vad som helst för sin position.

Vet du vad det är för likhetn mellan Christer Sturmark (ordf. förbundet Humanisterna), Sten-Gunnar Hedin (talesman för Pingströrelsen), Karin Wiborn (missionsföreståndare Svenska Baptistsamfundet), Anders Arborelius (biskop ocd Katolska kyrkan i Sverige), Göran Zettergren (missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan), Morgan Johansson (folkhälso- och socialtjänstminister 2002-2006 ) och Göran Hägglund? Allihop tycker att civilrättsligt bra för alla parter.
En sådan lösning visar respekt för människors religiösa övertygelse eftersom den ger trosamfunden rätt att själva besluta om vilka par som man förrättar ceremoni för.
M.a.o att fortsätta diskriminera sina medlemmar i skydd av tron. Det är klart att religionsfrihet bör kvarstå som mänsklig rättighet, likaså yttrandefriheten. Frågan är i min mening vad som händer i samhället när en grupp människor behandlas som mindre värda och vem som ska ta konsekvenserna? Vi vet vad "gammalt hederligt judehat" ledde till. "Gammal hederlig homofobi" gav samma konsekvenser, omkring 200.000 hbt-personer dog i koncentrationslägren. Hat-brott mot hbt-personer ökar i stadig takt medan andra hat-brott går nedåt. Under häxbränningarnas tid mördades 11 homosexuella män på bålet. Under de senaste tjugo åren har trettio män mördats för sin läggning, plus lite till pga en seriemördare. Varje dag drivs en ung hbt-person närmre självmord av sina skolkamrater. Hägglund må vara utsatt för sin ministerpost men SÄPO som vaktar honom betalas med mina skattepengar medans mina självförsvarssprejer betalas ur min ficka.


Livets Ord hade några varierande artiklar idag också.
Äktenskapsboom i Sverige
– Detta visar att svenskarna tror på äktenskapet, vilket är något som riksdag och regering inte har förstått. Våra makthavare lyssnar inte till och går inte i takt med opinionen, betonar han.
Stödet för homo-äktenskap svajigt
– Det finns en stor opinion som inte alls kommer till tals i medier och i politiska debatter, där det framställs som att kristdemokraterna står helt ensamma i denna fråga, säger samordnare Lukas Berggren.
Mailstorm mot könsneutrala äktenskap
- Jämfört med början av FRA-protesterna är det lika många. Men skillnaden är att i de mail som jag läst i den här frågan är tonen betydligt hövligare. I FRA-mailen blev man både omyndigförklarad och lakejförklarad. De här mailen är mer vädjande. Det finns minst lika mycket anledning att ta till sig dem som med FRA-protesterna, säger han.
Största bildbyråns dystra bilder av äktenskapet

mängder av bilder som illustrerade skilsmässor, svartsjuka, otrohet och äktenskapsproblem.
Samt ett antal bilder som illustrerar den politiska debatten om homoäktenskap.
För den tidning som vill ha en bild som illustrerar ett giftermål finns det bland annat en bild från 1930-talet.

Det är en väldigt varierande bild som ges. Å ena sidan är äktenskapet under attack från alla möjliga håll. Homomaffian (Det är väl jag det *lol*) har tom infiltrerat bildbyrån Scanpix samtidigt som de flesta i Sverige nog är mot homoäktenskap (Gud förbjude att vi tar ordet "kön" i vår mun).

Ärligt talat har jag börjat undra om det helt enkelt är så att de inre kretsarna i den fundamentalistiska, kristna högern övertygat varandra att homosexualitet är ett tecken på den yttersta tiden och är rädda för den pinsamma tystnaden när jorden inte exploderar i ett svavelosande armageddon samma sekund som det sexhundrasextiosjätte könsneutrala äktenskapet ingås.

måndag 3 november 2008

Religionsfrihet - handlande utan konsekvenser?


KD vill fortsätta diskriminera hbt-personer och ta ifrån oss alla begreppet äktenskap.
Ska verkligen religionsfriheten användas till att försvara ett handlande som diskriminerar en grupp människor? Om vi vänder på det, skulle det vara rätt att kolla religionstillhörigheten på dem som vill gifta sig i kyrkan eller bli medlemmar i ett parti? Naturligtvis inte.
Alltihop är så dumt så dumt så jag misströstar om Hägglund och KD's medmänsklighet. Ju längre debatten förs och ju fler de desperata buden desto tydligare blir linjen som förs. KD för de kristna fundamentalisternas talan och fundamentalisterna bryr sig inte om demokrati och mänskliga rättigheter.
Jag har å min sida inga avsikter att tvinga Hägglund att leva som bisexuell men han verkar ganska inställd på att jag måste leva som heterosexuell. Är det rätt, herr Hägglund, är det rättvist? Ska principen vara "Jag gör som jag vill så gör du som jag vill också" eller "jag lever som jag anser bäst och du lever som du anser bäst"?

Mejla Fredrik och säg hur det känns.