torsdag 23 oktober 2008

Vem är det som inte vill bo i öppna landskap?

En av tre svenskar vill bo i ett inhägnat område dit obehöriga inte har tillträde, visar en undersökning. Sådana så kallade gated communitys är vanliga i bland annat USA. (TT)

Varför? Vad är det som skrämmer oss så hos våra medmänniskor? Faran med detta anser jag att det leder till en likriktning i en del av kulturen vilket ger en sämre integration inte bara för invandrare utan för oss alla. Denna likriktning hos våra idéer och tankar leder till ett starkt vi/dom-tänkande och sämre idéer med mindre mångfald. Det är inget annat än återupplivandet av feodalsamhället vi ser i detta, där skillnaden mellan hög och låg leder till isolering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar