onsdag 15 oktober 2008

Surrogatmödraskap

"Nu möjligt att hyra en kvinnas livmoder i Indien"
En liknande lag som den som finns i andra länder kan vara på väg även i Sverige. Frågan om surrogatmödraskap har lyfts flera gånger på hög politisk nivå de senaste åren. Jag tror att Sverige inte har annat val än att anta en lag som tillåter den här fertilitetshjälpen eftersom det redan är ett faktum att det görs. Par kan idag åka till grannländer och där genomföra graviditeten med påföljande adoption. Ett annat krux är att vi inte har en lagstiftning alls. Det är varken förbjudet eller tillåtet.
Men vem ska ha tillgång till den här hjälpen? Och vem ska kunna vara surrogatmoder? Ska man kunna hyra en livmoder? Ska bara höginkomsttagare kunna skaffa sig den här hjälpen?
Naturligtvis inte, i Sverige ska vi (åtminstone på pappret) ha tillgång till samma vård överallt oavsett inkomst.
En svårighet blir att inte belöna livmoderns ägare eftersom hon kommer att behöva ekonomiskt stöd under perioden. Det skulle kunna ses som att hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar