onsdag 22 oktober 2008

Sjuka jobbar av lojalitet, kortsiktiga vinster styr.

Mer än hälften av de anställda går alltid eller ofta till jobbet trots att de är sjuka. Orsaken till att man går till jobbet trots att man är sjuk är ofta att man har mycket att göra. Det visar en enkät från fackförbundet Unionen.
Fyra av tio svarar att de ibland arbetar hemifrån när de är sjuka, var sjätte att de gör det ofta. Enkäten visar också det är vanligt att medarbetarna själva finansierar sin sjukdom genom att ta ut exempelvis kompledigt, flex eller semester. En av sex gör det alltid eller ofta.
- Arbetsgivarna måste se till att bemanningen och arbetsorganisationen är på en nivå som gör det möjligt för medarbetare att vara hemma vid sjukdom. Det är inte rimligt att anställda arbetar när de är sjuka, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg. (FL-Net)

Det här är inte ovanligt i dagens företagskulturer där det dels finns en gammal kultur av lojalitet till företaget parat med den nya sjukdomsskammen efter försäkringskassans kampanj för några år sedan om hur sjukskrivna är lata, dryga, kostymnissar som utnyttjar systemet. Slutnotan av detta är inte bättre företagande utan sjukare anställda och sämre konsumtion. Tyvärr är lösningen från företagens sida att externalisera kostnaden, lägga den på den offentliga sjukvården och anställa någon annan eftersom det är vad alla andra gör och kortsiktigt ger det mer vinst till ägarna än en långsiktig satsning på stabilitet och kompetens inom företaget.
En jämförelse jag vill göra är den med hyresgäster som kunder inom ett bostadsbolag. De flesta av mina vänner bor i bra hyresbolag och är nöjda med sitt boende. Det finns dock några undantag där företaget varit kraftigt hyresgästfientligt. Möjligheten att få något reparerat, lägenhetsbyte inom företaget eller hjälp med störiga grannar och skräp på gården har mötts av .. förakt. Sådana företag vill alla jag känner flytta ifrån illa kvickt, helst till exempelvis Famlijebostäder i Göteborg som jag bor i där servicen är fantastisk och möjligheterna till medbestämmande i boendet verkar outtömliga. Applicera detta på företag och funderar över vad den anställde vill. Vi vill egentligen kunna känna att företaget vi jobbar för är något att vara stolt över, att vara lojalt emot och många (inte alla) utnyttjar detta för att vi ska slita häcken av oss. Flera ställen jag jobbat på har vi haft ont om folk och därför har vi lagt in extra övertid. Vi som slutade med det efter några månader blev faktiskt kritiserade av arbetsledningen och våra medarbetare som illojala trots att vi alla visste att företaget hade flera sökande till flera lediga poster som de "..inte kunnat tillsätta än"!?!
Ett företags lojalitet är till sina ägare, ägarnas lojalitet är till sina plånböcker. Får de inte ut tillräckligt går de och äger nåt annat.
Egentligen leder denna tanke till aktieägare och aktiespekulation vilket sedan 90-talet varit bl.a vi småsparare själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar