söndag 26 oktober 2008

Men .. är inte pigavdraget en skattesubvention som i sista ändan betalas av oss skattebetalare ändå?

Vi ska inte längre behöva vänta på skattelättnaden när vi köper hushållsnära tjänster. Regeringen föreslår att privatpersoner ska kunna få skattelättnad med hälften av arbetskostnaden direkt vid köpet av hushållstjänster. Säljaren av tjänsten får sedan ersättning av Skatteverket för de pengar som företaget ligger ute med.
- Med en förenkling av regelverket och lägre skatter vill vi bidra till att skapa fler jobb och minska det svarta arbetet. Förslaget hjälper också många kvinnor och män att lösa vardagspusslet, säger finansminister Anders Borg.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009. (FL-Net)


Alltså .. pengarna måste komma nånstans ifrån och gissningsvis är det skattepengar vilket innebär att vi betalar vare sig vi vill eller ej. Dessutom är detta vinstdrivande vilket utsätter subventionen för minskad avkastning, ju mer vi stoppar in ju mindre får vi tillbaka. Det vettigaste vore att fortsätta diska och städa själva och låta de som har för stort hus betala fullgoda löner till anställda städare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar