torsdag 30 oktober 2008

Könsneutralt äktenskap - några intressanta artiklar

Först lite Information om "First Amendment" i USA - http://en.wikipedia.org/wiki/First_amendment

LA Times : A gay-marriage Pandora's box?
Den här artikeln hävdar att samkönade äktenskap (i Californien) hotar yttrandefriheten och religionsfriheten.

Ruby-Sachs: The first amendment and gay marriage
Här kommer mot-artikeln om att "First Amendment" bara handlar om att inte inskränka yttrandefriheten och religionsfriheten och alltså¨inte alls påverkas av ett förändrat äktenskap.

Detta är relevant eftersom det är samma retorik som förs i Sverige ang könsnutrala äktenskap, att en sådan lagstiftning skulle påverka prästers och samfunds rätt att utöva sin religion. Samma oro framfördes i samband med hatbrottslagstiftningen när hets mot HBT-personer inkluderades. Den lagen saknar iofs USA.
Efter hatbrottslagarna kan sägas att de inte alls påverkat samfundens religionsutövning (fallet Åke Green testade detta till sin gräns) utan tas ut av religionsfriheten. I teorin, som ingen vill pröva, skulle det alltså vara fullt möjligt att komma undan med att hetsa mot ex. judar i religionsfrihetens namn. I Sverige har detta lett till en diskussion om huruvida vi behöver religionsfrihet med motiveringen att religionsfrihet lagstiftades för att skydda religiösa från förföljelse och att den idag är så vedertagen att yttrandefriheten räcker samtidigt som att de enda som idag åkallar religionsfriheten i Sverige är de som vill hetsa mot andra folkgrupper (återigen Green). Den kristna högern i USA har importerat en svensk martyr och använder Åke Green som slagträ.

Nederländerna (Holland) var först i världen (2001) med att legalisera samkönade äktenskap. 7 år senare syns effekterna tydligt, tvåkönade äktenskap påverkas inte alls, folk gifter och skiljer sig som vanligt och HBT-personer är normala och accepterade i samhället. Debatten har inte dött ut helt men handlar om helt andra frågor.


2 kommentarer: