söndag 12 oktober 2008

Första inlägget ..

72 procent av landets unga ensamstående föräldrar, under 25 år, har låg ekonomisk standard
Det är ganska allvarligt när siffran i övrigt är ca.12 procent. Det allvarliga ligger i att den här gruppen är speciellt sårbar för ekonomiska problem eftersom de inte kommer ut på arbetsmarknad och därför kommer att halka efter i sin ekonomiska utveckling. Ett bra exempel på detta år personer födda 75-80 som pga bankkrisen -88 och de följande reformerna blev misslyckade sociala experiment. Att de ensamma föräldrarna just är föräldrar innebär att här är en hel generation barn som kommer att växa upp fattigt och kommer ha svårt att anpassa sig till en högre inkomst senare i livet vilket tillsammans med depressioner som är vanliga bland dessa barn kan leda till ett ökat missbruk i befolkningen som helhet under de närmsta tjugo åren. Ganska allvarligt i min mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar