tisdag 14 oktober 2008

" .. vi i Sverige fortfarande har en stark tro på vår egen kompetens, vårt självförtroende tycks vara gott även i de djupaste kriser, säger Lars Forseth, vd Manpower. Detta kan framförallt härledas till att vi generellt i Sverige är välutbildade och har ett bättre arbetsskydd än många andra länder"

Jepp, framför allt tror jag att det är anställningsskyddet som gör att många känner sig tryggare. Det är ganska tydligt på de flesta arbetsplatser där folk känner sig otrygga pga luddigt skrivna anställningsavtal, snabb personalcirkulation och dålig kunskap hos arbetsgivaren. Ett praktexempel får väl anses vara Personliga Assistenter enligt LSS. Jag har aldrig ens hört talas om en tills vidare anställning i sådana företag, samtidigt verkar man vara helt och hållet fast vid att all makt vilar hos brukaren som beställer assistenten trots att assistansbolaget är arbetsgivare och alltså borde ha det formella ansvaret. Det verkar inte heller finnas någon upplysningsvilja hos dessa företag gentemot brukaren om vad ett arbetsgivaransvar innebär. Detta leder till en förvirrad anställningsform och stor osäkerhet hos både den anställde, arbetsgivaren, brukaren och facket om vad som egentligen gäller.

Nu ska man ju inte bara klaga heller, Personliga assistenter gör en jätteinsats för samhället för att se till att jämlikheten utjämnas mellan funktionshindrade och .. hmm .. vad nu vi andra är. Men osäkerheten leder till stor otrygghet i den här sektorn och skulle kunna avhjälpas med fasta anställningar, bättre upplysning till brukare och ett klarare arbetsgivaransvar. Detta vore ett bra sätt inom hela samhället så att den anställde, företaget och kunden kan känna sig trygga och göra sitt jobb istället för att spekulera i hur mycket den bantade a-kassan ger när vi får sparken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar